Vänster spalt

Espoon Pohjola-Norden

Yhdistys edistää pohjoismaista yhteistyötä ja välittää ajankohtaista tietoa pohjoismaisista hankkeista ja tapahtumista jäsenillemme ja espoolaisille.

Järjestämme pohjoismaista ohjelmaa espoolaisille kouluille ja kielikylpyluokille ja jaamme stipendejä koululaisleireille Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä Espoon kulttuuri- ja kirjastotoimen, Espoon kaupunginteatterin ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 150. Espoon Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1957.  

 

Pohjola-Norden i Esbo

Föreningens målsättning är att befrämja nordiskt samarbete och förmedla aktuell information om nordiska projekt och händelser för våra medlemmar och esbobor.

Vi arrangerar nordiskt program för skolor och språkbadsklasser i Esbo samt delar ut stipendier för skolläger i Norden. Vi samarbetar med Esbo kultur- och biblioteksväsende, med Esbo stadsteater och Hanaholmens kulturcentrum. Föreningens medlemsantal är ca 150. Pohjola-Norden i Esbo grundades år 1957. 

 

 

 

 Pohjola-Norden Espoo/Esbo

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

espoo@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande
Kaisa Välipirtti
kaisa.leena.valipirtti(at)gmail.com
040 763 1479

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Eva Tolonen
evam.tolonen(at)gmail.com
050 533 5064

Sihteeri/Sekreterare
Irma Pasanen
irmapasanen(at)gmail.com

Rahastonhoitaja/Skattmästare
Petra Nyman
petra.nyman(at)outlook.com


Anna-Lisa Leino
annalisaleino(at)gmail.com

Lissu Ala-Pöllänen
lissu.ala-pollanen(at)hotmail.com

Rita Fors
rita.maria.fors(at)gmail.com

 

 

Visit Åland / Tiina Tahvanainen

Matka Ahvenanmaalle / Resan till Åland 28.-29.9.

Taide-ja kulttuurimatka Ahvenanmaalle. Muutama paikka vielä vapaana / Konst- och kulturresa till Åland. Några platser kvar. Lue lisää / Läs mer

KEVÄTKOKOUS 2024 VÅRMÖTE 2024

Tiistaina 12.3. klo 18.00 / Tisdag 12.3. kl. 18.00