Vänster spalt

Espoon Pohjola-Norden

Yhdistys edistää pohjoismaista yhteistyötä ja välittää ajankohtaista tietoa pohjoismaisista hankkeista ja tapahtumista jäsenillemme ja espoolaisille.

Järjestämme pohjoismaista ohjelmaa espoolaisille kouluille ja kielikylpyluokille ja jaamme stipendejä koululaisleireille Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä Espoon kulttuuri- ja kirjastotoimen, Espoon kaupunginteatterin ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 200. Espoon Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1957.  

 

Pohjola-Norden i Esbo

Föreningens målsättning är att befrämja nordiskt samarbete och förmedla aktuell information om nordiska projekt och händelser för våra medlemmar och esbobor.

Vi arrangerar nordiskt program för skolor och språkbadsklasser i Esbo samt delar ut stipendier för skolläger i Norden. Vi samarbetar med Esbo kultur- och biblioteksväsende, med Esbo stadsteater och Hanaholmens kulturcentrum. Föreningens medlemsantal är ca 200. Pohjola-Norden i Esbo grundades år 1957. 

 

 Pohjola-Norden Espoo/Esbo

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

espoo@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande
Anja Syrjä
anja.syrja(at)gmail.com
045-130 1111

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Ulf Johansson
ulf.edvard.johansson(at)gmail.com
0400-520 802

Sihteeri/Sekreterare
Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen(at)dnainternet.net
044-957 0881

Rahastonhoitaja/Skattmästare
Anna-Liisa Blom
blomannaliisa@gmail.com
040-517 9419

Marja-Liisa Ala-Pöllänen
Nina af Hällström
Martin Gripenberg
Anna-Lisa Leino
Kari Pietarinen
Kaisa Välipirtti
 

Jäsenkirje/Medlemsbrev

Jäsenkirje 3/2019 on ilmestynyt Medlemsbrevet 3/2019 har publicerats

Syyskokous - Höstmöte 24.10.2019

Klo 17 Syyskokous Klo 18 Keskustelu Pohjola-Norden - totta ja tarua Kl. 17 Höstmöte kl. 18 Diskussion Pohjola-Norden – Sanning och verklighet

Katse horisontissa . Blicken mot horisonten 9.11.

Espoon kaupunginmuseon näyttely Ahertajantie 5, Tapiola esittelee merellistä Espoota. Hauska yhteinen opastus Pentalan taideleiriläisille, heidän perheillensä ja yhdistyksen jäsenille lauantaina 9.11 klo 14, jonka jälkeen vapaamuotoinen tapaaminen klo 15-16. Esbo stadsmuseum, Flitarvägen 5, Hagalund bjuder kl. 14 med Esbo Pohjola-Norden på guidning på finska samt kl. 15 bulle, saft och kaffe tlll föreningens medlemmar och deltagare i sommarens nordiska bildkonstläger i Pentala.