Vänster spalt

Espoon Pohjola-Norden

Yhdistys edistää pohjoismaista yhteistyötä ja välittää ajankohtaista tietoa pohjoismaisista hankkeista ja tapahtumista jäsenillemme ja espoolaisille.

Järjestämme pohjoismaista ohjelmaa espoolaisille kouluille ja kielikylpyluokille ja jaamme stipendejä koululaisleireille Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä Espoon kulttuuri- ja kirjastotoimen, Espoon kaupunginteatterin ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 200. Espoon Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1957.  

 

Pohjola-Norden i Esbo

Föreningens målsättning är att befrämja nordiskt samarbete och förmedla aktuell information om nordiska projekt och händelser för våra medlemmar och esbobor.

Vi arrangerar nordiskt program för skolor och språkbadsklasser i Esbo samt delar ut stipendier för skolläger i Norden. Vi samarbetar med Esbo kultur- och biblioteksväsende, med Esbo stadsteater och Hanaholmens kulturcentrum. Föreningens medlemsantal är ca 200. Pohjola-Norden i Esbo grundades år 1957. 

 

 Pohjola-Norden Espoo/Esbo

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

espoo@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande
Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen(at)dnainternet.net
044-957 0881

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Marja-Liisa Ala-Pöllänen
lissu.ala-pollanen(at)hotmail.com
0400649459

Sihteeri/Sekreterare
Tuula Grundström
tuula.grundstrom(at)kolumbus.fi

Rahastonhoitaja/Skattmästare
Kaisa Välipirtti
kaisa.leena.valipirtti(at)gmail.com


Anna-Lisa Leino
annalisaleino(at)gmail.com

Kari Pietarinen
karipiet(at)gmail.com

 

Kokous 13.4.2021 klo 18:30 Möte

Yhdistyksen vuoden 2020 sääntömääräinen kevätkokous, vuoden 2020 sääntömääräinen syyskokous ja vuoden 2021 sääntömääräinen kevätkokous.

Jäsenkirje/Medlemsbrev

Jäsenkirje 1/2021 on ilmestynyt Medlemsbrev 1/2021 har utkommit

Syyskokous - Höstmöte 24.10.2019

Klo 17 Syyskokous Klo 18 Keskustelu Pohjola-Norden - totta ja tarua Kl. 17 Höstmöte kl. 18 Diskussion Pohjola-Norden – Sanning och verklighet