Vänster spalt

Espoon Pohjola-Norden

Yhdistys edistää pohjoismaista yhteistyötä ja välittää ajankohtaista tietoa pohjoismaisista hankkeista ja tapahtumista jäsenillemme ja espoolaisille.

Järjestämme pohjoismaista ohjelmaa espoolaisille kouluille ja kielikylpyluokille ja jaamme stipendejä koululaisleireille Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä Espoon kulttuuri- ja kirjastotoimen, Espoon kaupunginteatterin ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 230. Espoon Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1957.  

 

Pohjola-Norden i Esbo

Föreningens målsättning är att befrämja nordiskt samarbete och förmedla aktuell information om nordiska projekt och händelser för våra medlemmar och esbobor.

Vi arrangerar nordiskt program för skolor och språkbadsklasser i Esbo samt delar ut stipendier för skolläger i Norden. Vi samarbetar med Esbo kultur- och biblioteksväsende, med Esbo stadsteater och Hanaholmens kulturcentrum. Föreningens medlemsantal är ca 230. Pohjola-Norden i Esbo grundades år 1957. 

 

 Pohjola-Norden Espoo/Esbo

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande

Anja Syrjä
anja.syrja(at)gmail.com
045-130 1111

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Ulf Johansson
ulf.edvard.johansson(at)gmail.com
0400-520 802

Sihteeri/Sekreterare

Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen(at)dnainternet.net
044-957 0881

Rahastonhoitaja/Skattmästare

Anna-Liisa Blom
anna-liisa.blom(at)fonet.fi
040-517 9419

Marja-Liisa Ala-Pöllänen
lissu.ala-pollanen(at)hotmail.com
0400-649 459

Nina af Hällström
nina.afhallstrom(at)gmail.com
045-650 3820

Anna-Lisa Leino
annalisaleino(at)gmail.com
050-360 7374

Kari Pietarinen
karipiet(at)gmail.com
040-756 6385

 

55143_t.jpg

Jäsenkirje/Medlemsbrev

Jäsenkirje 1/2018 ilmestynyt Medlemsbrevet 1/2018 har publicerats
60690_t.jpg

Ulla-Lena Lundberg 17.11

Kirjailija Ulla-Lena Lundberg on Espoon Pohjola-Nordenin vieraana Tapiolan kirjastossa perjantaina 17.11. klo 17! Författare Ulla-Lena Lundberg är gäst hos Pohjola-Norden i Esbo i Hagalunds bibliotek fredag 17.11 kl. 17!
54932_t.jpg

Syyskokous/Höstmöte

Espoon P-N:n syyskokous pidettiin 7.10.2017 Oittaan kartanon kahvilassa. Esbo P-N:s höstmöte hölls 7.10.2017 på Oitans gårds kafé.