Vänster spalt

Espoon Pohjola-Norden

Yhdistys edistää pohjoismaista yhteistyötä ja välittää ajankohtaista tietoa pohjoismaisista hankkeista ja tapahtumista jäsenillemme ja espoolaisille.

Järjestämme pohjoismaista ohjelmaa espoolaisille kouluille ja kielikylpyluokille ja jaamme stipendejä koululaisleireille Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä Espoon kulttuuri- ja kirjastotoimen, Espoon kaupunginteatterin ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa. Yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 200. Espoon Pohjola-Norden ry perustettiin vuonna 1957.  

 

Pohjola-Norden i Esbo

Föreningens målsättning är att befrämja nordiskt samarbete och förmedla aktuell information om nordiska projekt och händelser för våra medlemmar och esbobor.

Vi arrangerar nordiskt program för skolor och språkbadsklasser i Esbo samt delar ut stipendier för skolläger i Norden. Vi samarbetar med Esbo kultur- och biblioteksväsende, med Esbo stadsteater och Hanaholmens kulturcentrum. Föreningens medlemsantal är ca 200. Pohjola-Norden i Esbo grundades år 1957. 

 

 Pohjola-Norden Espoo/Esbo

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

espoo@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande
Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen(at)dnainternet.net
040-199 0146

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Marja-Liisa Ala-Pöllänen
lissu.ala-pollanen(at)hotmail.com
0400649459

Sihteeri/Sekreterare
 

Rahastonhoitaja/Skattmästare
Kaisa Välipirtti
kaisa.leena.valipirtti(at)gmail.com


Anna-Lisa Leino
annalisaleino(at)gmail.com

Kari Pietarinen
karipiet(at)gmail.com

 

Resa till nya Munchmuséet och Oslo i september

Esbo P-N arrangerar 9. -11.9.2022 en konstresa till Oslo och det nya Munchmuséet.
Munchmuseet © Einar Aslaksen

Matka syyskuussa uuteen Munch-museoon ja Osloon

Espoon P-N järjestää 9.- 11.9.2022 taidematkan Etelä-Suomen alueen jäsenille Osloon ja uuteen Munch-museoon.

Syyskokous 2021 Höstmöte

Tiistaina 26.10 klo 18/Tisdag 26.10 kl. 18