Ajankohtaista

Syyskokous - Höstmöte 24.10.2019

Klo 17 Syyskokous Klo 18 Keskustelu Pohjola-Norden - totta ja tarua Kl. 17 Höstmöte kl. 18 Diskussion Pohjola-Norden – Sanning och verklighet

Katse horisontissa . Blicken mot horisonten 9.11.

Espoon kaupunginmuseon näyttely Ahertajantie 5, Tapiola esittelee merellistä Espoota. Hauska yhteinen opastus Pentalan taideleiriläisille, heidän perheillensä ja yhdistyksen jäsenille lauantaina 9.11 klo 14, jonka jälkeen vapaamuotoinen tapaaminen klo 15-16. Esbo stadsmuseum, Flitarvägen 5, Hagalund bjuder kl. 14 med Esbo Pohjola-Norden på guidning på finska samt kl. 15 bulle, saft och kaffe tlll föreningens medlemmar och deltagare i sommarens nordiska bildkonstläger i Pentala.

POP UP Konstworkshop Pentala 10.-13.6.

Tervetuloa mukaan nuorten leirille, missä on hieno mahdollisuus oppia uutta kotiseudun historiasta, tehdä veistoksia ja maalauksia jännittävistä materiaaleista. Välkommen till sommarens läger, där har du som är intresserad av konst, natur och historia en bra möjlighet att lära dig skulptera och måla spännande material i Esbo skärgård.

Kevätkokous/Vårmöte 2019

Jatkotutkinto-opiskelija Matilda af Hällström alusti EU:n ja Pohjoismaiden välisistä suhteista/Forskarstuderande Matilda af Hällström inledde om EU och Norden.

Pohjoismainen talvipäivä - Nordisk vinterdag

Tule viettämään koko perheen talvipäivää pohjoismaiseen tapaan 9.2!/ Kom och njut av vinterdagen på nordiskt vis 9.2! Fritt inträde!

Danmark – du ær dejlig

Opinto- ja kulttuurimatka Pohjois-Själlantiin 21-23. syyskuuta/ Studie- och kulturresa till Nordsjälland 21-23 september

Piknik Pentalassa 5.8 Picknick på Pentala

Piknik-retki Pentalan saaristomuseoon/Picknick till Pentala skärgårdsmuseum

Kesäpäivä - Sommardag

Svenskt Tenn - ruotsalaista designia Didrichsenillä ja Hanasaaressa/ Svenskt Tenn - svensk design hos Didrichsen och Hanaholmen

Ulla-Lena Lundberg 17.11

Kirjailija Ulla-Lena Lundberg oli Espoon Pohjola-Nordenin vieraana Tapiolan kirjastossa 17.11 osana Pohjoismaisen kirjastoviikon viettoa. Författare Ulla-Lena Lundberg var gäst hos Pohjola-Norden i Esbo i Hagalunds bibliotek 17.11. Besöket var en del av Nordiska biblioteksveckans program.

Syyskokous/Höstmöte

Espoon P-N:n syyskokous pidettiin 7.10.2017 Oittaan kartanon kahvilassa. Esbo P-N:s höstmöte hölls 7.10.2017 på Oitans gårds kafé.