Ajankohtaista

Visit Åland / Tiina Tahvanainen

Matka Ahvenanmaalle / Resan till Åland 28.-29.9.

Taide-ja kulttuurimatka Ahvenanmaalle. Muutama paikka vielä vapaana / Konst- och kulturresa till Åland. Några platser kvar. Lue lisää / Läs mer

KEVÄTKOKOUS 2024 VÅRMÖTE 2024

Tiistaina 12.3. klo 18.00 / Tisdag 12.3. kl. 18.00

Luciajuhla Luciafesten

Lucia vieraili Tapiolan palvelukeskuksessa 13.12.2023. Lucia gästade servicehemmet i Hagalund 13.12.2023.

Tanskalaisia voileipiä Danska smörrebröd

Yhdistyksemme jäsenet valmistivat tanskalaisia voileipiä Espoonlahdessa. Våra medlemmar lagade danska smörgåsar åt invånarna i seniorhemmet Svanen.

Syyskokous Höstmöte

Syyskokous pidettiin Soukassa 7.11. Höstmötet hölls i Söko 7.11.

Syyskokous 2023 Höstmöte

Tiistaina 7.11. klo 17:30/Tisdag 7.11. kl. 17:30

VoiceOver i Finland

Norjalainen poikakuoro vieraili Etelä-Suomessa 14-17.9. Den norska gosskören VoiceOver besökte Södra Finland 14-17.9.

Merenkurkun matka Kvarkenresan

Nordistit molemmin puolin Merenkurkkua tapasivat elokuussa Nordisterna på båda sidorna av Kvarken träffdes i augusti

Resa till nya Munchmuséet och Oslo i september

Esbo P-N arrangerar 9. -11.9.2022 en konstresa till Oslo och det nya Munchmuséet.