KEVÄTKOKOUS 2024 VÅRMÖTE 2024

09.02.2024 klo 14:06
Tiistaina 12.3. klo 18.00 / Tisdag 12.3. kl. 18.00

ESPOON P-N KEVÄTKOKOUS 12.3. KLO 18.00 SOUKASSA

Tervetuloa Espoon Pohjola-Nordenin kevätkokoukseen tiistaina 12 maaliskuuta klo 18.00 Leva och bo -palvelutaloon, osoite Soukankaari 7, Espoo

Kevätkokouksessa käsitellään mm. vuosikertomuskertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen uusi hallitus on mukana kokouksessa.

Palvelutalo on Soukan metroaseman viereisellä torilla, joten sinne on helppo tulla joukkoliikennettä käyttäen.

Ilmoittautumiset Irmalle 10.3. mennessä sähköpostilla irmapasanen@gmail.com tai puhelimitse 0503605839

MUITA TAPAHTUMIA: Pohjolan päivän juhla 22.3. Helsingin kaupungintalolla ja verkossa klo 10-12.30. Ilmoittautuminen alkaa 19.2. Lisätietoja www.nordensdag.fi

 

P-N I ESBO VÅRMÖTE 12.3. KL. 18.00 I SÖKÖ

Välkommen till Esbo Pohjola-Nordens vårmöte tisdagen 12 mars 2023 kl. 18.00 i seniorhemmet Leva och bo, adress Sökösvängen 7.

Vid mötet behandlas bl.a. lokalföreningens verksamhetsberättelse för föregående mandatperiod, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande samt fastställs bokslutet och fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga.

Den nya styrelsen deltar i mötet.                                                            

Du hittar seniorhemmet på torget bredvid Sökö metrostation, så det kan lätt nås med kollektivtrafik.

Anmäl dig till Irma senast den 10 mars e-mejl irmapasanen@gmail.com eller tel. 0503605839

ANDRA EVENEMANG: Nordens dag firas 22.3. kl. 10-12.30 i Helsingfors stadshus och på nätet. Anmälningen öppnas 19.2. Ytterligare information www.nordensdag.fi