Artipelag

18.09.2017 klo 13:20
Espoon Pohjola-Norden vietti 60-vuotisjuhlaa järjestämällä matkan 8-10.9. Tukholmaan Artipelag-taidekeskukseen.

Esbo Pohjola-Norden firade 8-10.9.sitt 60-årsjubileum med en resa till konstcentret Artipelag i Stockholm.

Espoon Pohjola-Norden vietti 60-vuotisjuhlaa järjestämällä matkan 8-10.9. Tukholmaan. Onnistuneelle Artipelag-taidekeskukseen suuntautuneelle matkalle osallistui 40 Espoon ja Uudenmaan Pohjola-Nordenin jäsentä.

Esbo Pohjola-Norden firade 8-10.9.sitt 60-årsjubileum med en lyckad resa till konstcentret Artipelag i Stockholm. Sammanlagt 40 medlemmar deltog i resan från Esbo och Pohjola-Norden föreningar i Nyland.

Esitelmätilaisuudet pidettiin meno- ja tulomatkalla M/S Viking Mariellan kokoustiloissa. Henry Raskin mielenkiintoisen historiallisen esitelmän otsikko ”Tukholma pääkaupunkina 1252-2017 - suolaista ja makeaa” paljasti Tukholman maantieteellisen ydinolemuksen kehityksen. Mälaren järven makeat vedet virtaavat Slussenin sulkujen läpi suolaiseen Itämereen ja maan kohotessa kaupunki on kasvanut ympäröivien vesien keskellä miljoonakaupungiksi. Ajan myötä Suur-Tukholmasta on tullut 26 kunnan lääni. Sen kruunu on kuitenkin se vanha Tukholman kaupunki, jonka asukkaat iltapäivisin nauttivat ”fika”-tauoilla kahvia ja pientä makeaa.

Värmdössä tutustuimme Björn ja Lillemor Jacobsonin perustamaan Artipelag- taidekeskukseen. www.artipelag.se. Purjehtimista rakastava liikemies ja muotoilija ovat halunneet luoda mahdollisuuden kaikille kansalaisille päästä aitoon saaristoluontoon ja samalla nauttia taiteesta ja hyvästä ruoasta. Arkkitehti Johan Nyrénin piirtämä rakennus valmistui ennätysajassa 2012.

Sää suosi vierailua ja meillä oli mahdollisuus tutustua myös ympäröivään luontoon ja ihailla kauniita maisemia taidekeskuksen katolta.

Taidehallin avara tila sekä mietiskelyyn ja tietoiseen läsnäoloon kutsuva Morandi - de Waal – taidenäyttely loivat rauhallista mielihyvää vierailijoille suurista ikkunoista tulvivan valon ja vihreän luonnon keskellä.

Paluumatkalla Kjell Skoglund Suomalais-ruotsalaisesta kauppakamarista vertaili Suomen ja Ruotsin välisen kaupan kehitystä ja taloudellista tilaa. Ruotsin talouden 2-3 % vuotuinen kasvu on kulkenut tasaista latuaan, kun Suomen valtion ottama velka on jo yli 105 miljardia. Ruotsissa korkea työllisyysaste tuo verotuloja ja kotimainen kysyntä pitää taloutta yllä. Kun Suomessa tavoitteena on päästä nuorena eläkkeelle, Ruotsissa tavoitteena on pitää eläkeikä korkeana. Eläkeläiset perustavat paljon uusia yrityksiä, joissa voivat jatkaa työtä osa-aikaisesti. Työllisyysputki on tärkeä, valtio maksaa jopa 80% vaikeasti työllistettävien kuluista. Työilmapiiri eroaa kummassakin maassa. Monipuolinen ja antoisa esitys paljasti pohjoismaisia asenteita. Ruotsalaisille ensiarvoisen tärkeää on ystävällisyys. Yhteiseen kantaan pääseminen on päämääränä ja neuvottelut saavat viedä paljon aikaa.

 

 

Henry Rask höll ett intressant historiskt föredrag ”En blandning av sött och salt, Stockholm som huvudstad 1252-2017”på M/S Viking Mariellas konferensavdelning. Det var intressant att få veta om Stockholms geografiska utveckling. Mälarens sötvatten flyter via Slussen till den salta Östersjön. När marken har höjts har staden vuxit mellan de omkringliggande vattenområdena till en miljonstad. Numera har vi ett Stockholms län, där Stockholms stad är en av de 26 kommunerna. Dess pärla är dock den gamla Stockholms stad där invånarna på eftermiddagarna ”har fika”, dvs. dricker kaffe med lite sött.

 

På Värmdö bekantade vi oss med Artipelag, ett konstcentrum grundat av Björn och Lillemor Jacobson. www.artipelag.se.

Entreprenör Björn som älskar segling och formgivare Lillemor har tillsammans velat skapa en möjlighet till alla människor att komma i direkt kontakt med den orörda svenska skärgårdsmiljön och samtidigt få njuta av konst och god mat. Huset är ritat av arkitekt Johan Nyrén och blev färdigt 2012 i rekord tid.

 

Vädret gynnade vårt besök och det var möjligt att vandra i den omkringliggande naturen och beundra det vackra landskapet från konstcentrets tak. Konstutställningen Morandi - de Waal och konsthallens ljusa rum skapade en känsla av rymd som inbjöd till meditation och medveten närvaro samt gav besökarna en känsla av lugn från det strålande ljuset och den gröna naturen genom de stora fönstren.

 

På hemresan berättade Kjell Skoglund från Finsk-svenska handelskammaren om handeln och ekonomin mellan Sverige och Finland. Ekonomin i Sverige har gått jämnt på sin bana och har årligen vuxit 2-3%, Finlands statliga skuld är över 105 miljarder. I Sverige ger den höga sysselsättningsgraden skattepengar och den inhemska konsumtionen håller ekonomin i drift. När idealet i Finland är att gå tidigt i pension, är målet i Sverige att hålla pensionsåldern hög. Äldre människor grundar många nya företag där de fortsätter sitt deltidsarbete. Arbetslinjen är viktig, staten betalar t.ex. ersättning även ända till 80% för de svårt sysselsatta. Arbetsklimatet skiljer sig i de bägge länderna. Det mångsidiga och givande föredraget avslöjde skillnader i Norden. För en svensk är det enormt viktigt att vara vänlig. Att komma till en gemensam lösning är mycket uppskattat och förhandlingarna får ta sin tid.