Kevätkokous/Vårmöte 2019

27.03.2019 klo 22:00
Jatkotutkinto-opiskelija Matilda af Hällström alusti EU:n ja Pohjoismaiden välisistä suhteista/Forskarstuderande Matilda af Hällström inledde om EU och Norden.

Espoon Pohjola-Nordenin kevätkokous pidettiin Matinkylässä Ison Omenan kirjastossa 26. maaliskuuta 2019. Kevätkokousesitelmän piti jatkotutkinto-opiskelija Matilda af Hällström EU:n ja Pohjoismaiden välisistä suhteista.

Esbo Pohjola-Nordens vårmöte hölls i Mattby Iso Omenas bibliotek 26 mars 2019. Vårmötesföredraget hölls av forskarstuderande Matilda af Hällström om EU och Norden.

 

Flaggbild: Johannes Jansson/norden.org