Kesäpäivä - Sommardag

14.05.2018 klo 22:46
Svenskt Tenn - ruotsalaista designia Didrichsenillä ja Hanasaaressa/
Svenskt Tenn - svensk design hos Didrichsen och Hanaholmen

Alueen kesäpäivä

Pohjola-Nordenin Etelä-Suomen aluetoimikunnan kesäpäivää vietettiin 9. kesäkuuta Didrichsenin taidemuseossa Kuusisaaressa ja Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, joissa tutustuttiin ruotsalaisen designyrityksen Svenskt Tennin toimintaan ja historiaan sekä pidettiin aluetoimikunnan kokous.

Tietoja näyttelystä www.didrichsenmuseum.fi ja www.hanaholmen.fi. Lisäksi Svensk Tenn on avannut oman osaston Stockmannin Helsingin tavaratalossa. Svensk Tenn-näyttely on avoinna 26.8.2018 asti.

Regionens sommardag

Pohjola-Nordens regionkommitté för Södra Finland firade sommardag 9 juni i Didrichsens konstmuseum på Granö och Hanaholmens kulturcentrum. Vi bekantade oss med det svenska designföretaget Svenskt Tenns verksamhet och historia samt höll regionkommitténs möte.

Uppgifter om utställningen finns på www.didrichsenmuseum.fi och www.hanaholmen.fi. Dessutom har Svenskt Tenn öppnat en egen avdelning på Stockmanns varuhus i Helsingfors. Utställningen är öppen fram till 26.8.2018.